De sector van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK) kent in Vlaanderen momenteel een grondige reorganisatie. Op 15 februari 2022 werd Vlaanderen door de Vlaamse regering met name ingedeeld in 42 werkingsgebieden, waarbij er per werkingsgebied nog slechts 1 woonmaatschappij actief en erkend zal kunnen zijn. Dit wil zeggen dat de 85 Vlaamse SHM’s en ongeveer 50 SVK’s moeten fusioneren (en soms splitsen) tot maximaal 42 woonmaatschappijen. Juridisch moet dit uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond zijn.

Uiteraard zijn ook heel wat organisatorische aspecten aan de orde. Een daarvan is de keuze van 1 softwareoplossing per woonmaatschappij waarvoor de nodige migraties eveneens op 1 juli 2023 moeten gebeurd zijn.

Bijkomend starten overigens een aantal parallelle IT-projecten:

  • Nieuwe toewijzingsregels voor de sociale huur die op 1 oktober 2023 van kracht worden.
  • De ontwikkeling van een Centraal Inschrijvingsregister, waarin alle kandidaten voor een sociale woning worden opgenomen en waarmee de softwaretoepassing van de woonmaatschappij een interactieve link moet hebben, dit eveneens tegen 1 oktober 2023.

De sector heeft een taskforce opgericht waarin de verschillende actoren deze reorganisatie van nabij opvolgen. Hier is met de softwarepartners een engagementsverklaring overeengekomen die streeft naar een realistische planning en timing voor de succesvolle uitrol van de woonmaatschappijen.

Het staat buiten kijf dat het goede verloop van deze reorganisaties een niet geringe uitdaging vormt voor de betrokken actoren. Ordiges heeft de vereiste ontwikkelingen voorzien in haar roadmap 2022-2023 en stelt alles in het werk om de migraties van de bestaande woonmaatschappijen in goede banen te leiden.

In een onafhankelijke studie van E&Y werd de ERP-oplossing van Ordiges voor de sector gebenchmarkt  met een concurrentiële oplossing. Ordiges scoort hierin alvast beter wat betreft het beheer van de aspecten boekhouding, verhuringen, achterstallen en leveranciers. Ook de link tussen de Ordiges- toepassingen en de documentbeheer-oplossing OpenIMS wordt in de studie als meerwaarde ervaren.

Artikel geschreven door Alain Braet, sales manager bij Ordiges