Wat is PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine)?

PEPPOL is een Europees project, gestart in 2007, om de commerciële transacties  met de publieke sector te bevorderen.

Het project vertrekt eigenlijk vanuit een eenvoudige vaststelling: de veelheid aan uitwisselingsplatforms op de markt brengt de veralgemening van e-facturen in het gedrang. Bedrijven die samenwerken met meerdere sectoren, moeten zich in de praktijk immers inschrijven op meerdere platforms.

Dankzij dit nieuwe kader is harmonisering mogelijk waardoor tegelijk de concurrentie kan worden versterkt bij Europese overheidsopdrachten.

 

PEPPOL: hoe elektronische facturen versturen en ontvangen?

PEPPOL is een tool die fungeert als virtuele brievenbus. Elk bedrijf kan ermee  facturen versturen of ontvangen, ongeacht de gebruikte platforms. Die sluiten zich immers aan op het PEPPOL-netwerk om ervoor te zorgen dat de e-factuur de nationale en internationale regels naleeft.

Bovendien aanvaardt PEPPOL de voornaamste standaardformaten voor elektronische facturatie: EDIFACT, FACTUR-X, XML, PDF. Dat maakt het nog makkelijker om de tools en platformen van ondernemingen onderling te verbinden.

Wat de Belgische overheidsinstellingen betreft, zij halen hun facturen op via de specifieke platformen Mercurius, Fidus of Magda.

 

E-facturatie: de voordelen van het PEPPOL-netwerk

De oprichting van het PEPPOL-netwerk heeft het mogelijk gemaakt het facturatiesysteem te moderniseren door voluit in te zetten op dematerialisatie.  Een echt voordeel, gezien het toenemende belang van de digitalisering van processen binnen organisaties. Het beveiligde formaat zorgt tegelijk voor:

  • Normering van elektronische uitwisselingen
  • Verbinding met alle leden van het PEPPOL-netwerk, wat hun toegangspunt ook is
  • Vereenvoudiging van processen en vermindering van kosten. Het is niet langer nodig zich aan te passen aan de standaarden die zakenpartners gebruiken, PEPPOL-toegangspunten zorgen voor de omzetting

 

Elektronische facturatie: wat met de wetgeving?

De overgang naar e-facturatie binnen de overheidsdiensten gebeurt onder impuls van de Europese regelgeving uit 2014. Richtlijn 2014/55/EU bestemd voor overheidsopdrachten, verplicht alle lidstaten immers om elektronische facturering in te voeren, van verzending tot verwerking.

België heeft dit proces sinds 2017 versneld door een stappenplan op te stellen om de administratieve procedures tegen 2025 te vereenvoudigen. Dit stappenplan vermeldt dat vanaf 1 januari 2020 alleen nog elektronische facturen worden aanvaard door de federale en gefedereerde administraties.

Met het oog op deze versnelde digitalisering in de publieke sector, biedt Ordiges een boekhoudoplossing aan met een flexibele module voor e-facturatie die aanpasbaar is aan de vereisten van elke sector. Onze e-invoicingmodule sluit zich aan op de platforms van alle types overheidsinstellingen alsook met het PEPPOL-netwerk. Zo digitaliseert u uw  volledige facturatieproces, van de ontvangst/verzending tot en met de boeking.  Wil u graag meer weten over onze oplossing, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Bron : E-facture 

Artikel geschreven door Charlotte Lambert, Marketing & Communicatie-verantwoordelijke