De aandacht voor sociale en milieuthema’s inzake publieke aankopen is eerder recent omdat zij pas halverwege het vorige decennium werd geïntroduceerd in de Europese en nationale wetgeving voor overheidsopdrachten. Publieke instellingen worden hierdoor opgelegd om al vanaf de behoeftebepaling rekening te houden met de criteria van duurzame ontwikkeling. Jammer genoeg verwaarlozen vele ondernemingen deze aanpak.

Sociale en milieucriteria voor publieke aankopen

We ondervroegen een aantal overheidsinstellingen over hun aanpak om vast te stellen in welke mate ze rekening houden met sociale en milieucriteria. De verkregen antwoorden tonen aan dat, ook al zijn deze criteria steeds meer aanwezig, de integratie ervan zich nog in een embryonaal stadium bevindt.

Wanneer men hen vraagt de impact van deze criteria op de keuze van de leveranciers aan te geven, kennen de meeste respondenten een score tussen 2 en 4/10 toe. Ze leggen uit dat de invloed ervan miniem is in de besluitvorming. Sommige ondervraagden bevestigen dat de sociale en milieuvriendelijke dimensies slechts schijn zijn. Ze worden alleen maar geïntegreerd om te beantwoorden aan juridische verplichtingen.

Een gebrek aan expertise in overheidsopdrachten?

Om de moeilijkheid om deze sociale en milieudimensie te integreren te rechtvaardigen, wijzen vele organisaties op problemen zoals ‘gebrek aan kennis’ en ‘tijdsgebrek’ van de diensten belast met overheidsopdrachten.

De oplossing zou zijn om in deze structuur een aankoper aan te stellen. Als men op een efficiënte manier dit soort clausules of criteria wil integreren, is het immers nodig de markt waarin men de aankoop uitvoert, goed te kennen.

Tot slot wordt het dubbelzinnige karakter van de bepalingen in de wet op de overheidsopdrachten met de vinger gewezen als een rem op het naleven ervan. De vrees dat deze criteria als discriminerend kunnen worden bevonden, zorgt er inderdaad voor dat overheidsinstanties en -organen deze vaak onterecht niet opnemen en verwaarlozen.

Door Julie Brocqua, Marketing Officer en Jonathan De Donder, Translator