MyDigiFlat

MyDigiFlat

MyDigiFlat: digitaal portaal voor de huurdersrelaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

Onze nieuwe oplossing MyDigiFlat, ontwikkeld in een project van co-innovatie met onze klanten, laat toe om de relatie te optimaliseren tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en hun huurders, zowel in front- als back-office. Bied uw huurders een ergonomische digitale interface die ze op elk ogenblik kunnen raadplegen via web of app en waarmee ze autonoom hun gegevens en aanvragen kunnen beheren.

Zet in op de digitale dimensie en versterk de relatie met uw huurders met behulp van een beveiligd en gebruiksvriendelijk portaal.

Ontdek onze oplossing

Verbetering van interne processen

Geen wachtrijen meer aan loketten

Daling van de werkdruk van beheerders

Autonomie & tevredenheid van huurders

U

Betere interactie en traceerbaarheid

~

Beveiligde toegang via e-id / it’sme

f0f0f0

Beheer van huurdersgegevens

Laat uw huurders zelf hun persoonlijke gegevens invoeren en beheren

 

 • Raadplegen en beheren van persoonlijke gegevens (algemeen, financieel, gezin en inkomen)
 • Eenvoudige ingave via dynamische formulieren
 • Beheer van gezinssamenstelling en inkomenswijzigingen
 • Geïntegreerd goedkeuringssysteem
 • Link met ERP voor sociale huisvesting

Beheer van inschrijvingen

Vlotte registraties dankzij online formulieren

 

 • Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden of voor aanvragen tot herhuisvesting
 • Geïntegreerd rangschikkingssysteem van kandidaten op basis van dynamische vragenlijsten
 • Valideren en weigeren van kandidaturen binnen het reglementaire kader
f0f0f0
f0f0f0

Beheer van huurovereenkomsten

Overzichtelijk en betrouwbaar contractenbeheer

 

 • Visualiseren van alle overeenkomsten per gezin (woning, parking, garage, …)
 • Valideringssysteem voor contractwijzigingen en addenda
 • Beheren en bijwerken van contractuele gegevens

Verbruiksbeheer

Automatisering voor een optimale opvolging van verbruiksgegevens

 

 • Ingave van meterstanden door de huurder (water, gas, elektriciteit, …)
 • Geautomatiseerd bijwerken van verbruiksgegevens van huurders in back- office
 • Personaliseerbare verwerking per huisvestingsmaatschappij
f0f0f0
f0f0f0

Beheer van betalingen

Gestructureerde verwerking van online betalingen door huurders

 • Personaliseerbaar betalingenbeheer
 • Mogelijkheid tot online betalingen
 • Aanvragen tot betalingsplannen
 • Link met boekhoudkundige ERP
 • Financiële overzichten

Beheer van administratieve en technische aanvragen

Meer efficiëntie dankzij de digitalisering van huurdersaanvragen

 

 • Boomstructuren en formulieren voor aanvragen per huisvestingsmaatschappij
 • Vlotte aanvraagprocedures dankzij vooringevulde velden
 • Personaliseerbare categorieën voor aanvragen
 • Globaal overzicht van de lopende aanvragen per huurder
 • Contactfiches voor een vlotte communicatie
 • Valideringscircuit voor aanvragen
 • Rechtstreekse verbinding met helpdesk
f0f0f0
f0f0f0

Back Office

Vlot gegevens uitwisselen tussen huurdersportaal en back office

 

 • Verwerking van aanvragen en beheer van wijzigingen
 • Takenbeheer met waarschuwingsindicatoren
 • Systeemconfiguratie
 • Beheer van gebruikerstoegangen
 • Beheren en aanmaken van dynamische formulieren

Naar een nieuwe digitale relatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappij