Software

Ontdek onze brochure

Capture ecran Ask&Go acceuil nl

Ask&Go
Aankoopbeheer / Uitgavenbeheer

Leer opnieuw de juiste waarde van aankopen en uitgaven kennen en verkrijg een helder beeld van de performantie van uw onderneming. Complexe processen worden een stuk eenvoudiger dankzij de integratie van: een aanvragenportaal voor interne consumenten volgens de principes van e-commerce, budgettaire controle in real time, artificiële intelligentie, semantische analyses, …

LiaWeb
Beheer van overheidsopdrachten

Dematerialiseer en beheer uw overheidsopdrachten met oog voor de vakspecifieke eigenheden van uw onderneming. Deze softwaresuite stimuleert de samenwerking en laat u toe overheidsopdrachten te plannen, plaatsen, volgen en uitvoeren in volledige juridische conformiteit.

Accueil_NL
Accueil_NL

OfLex
Beheer van overheidsopdrachten van beperkte waarde

Met OfLex beheert u eenvoudig opdrachten met naleving van de 3 basisprincipes van overheidsaankopen. Daarnaast heeft u een volledig overzicht van de aankopen in uw onderneming.

MyDigiFlat
Digitaal portaal voor huurders van sociale woningen

Portaal voor de digitalisering van de huurdersrelatie, met als doel de processen rond huurbeheer te optimaliseren, net als de uitwisseling tussen huurders en sociale huisvestingsmaatschappij: raadplegen, aanpassen en verzenden van gegevens, beheer van aanvragen… .

MyDigiFlat – aanvragen – portaal huisvestingmatchaappij – BE NL
Startscherm LORD BE FR

Lord
Beheer van sociale huisvesting

Globale ERP voor het beheer van verhuringen en panden, inclusief boekhouding, beheer van kandidaten en huurders, beheer van gebouwen en interventies, beheer van geschillendossiers. Dit alles volgens de specifieke reglementeringen in elk gewest.

PIAi
Boekhouding en financieel beheer

Systeemeigen integratie van economische, budgettaire en analytische boekhouding voor de overheids- en non-profitsector. Voor een betere beheersing van kosten en een hogere traceerbaarheid van uitgaven.

boekhoudkundige en financiële ERP-software