LiaWeb

gestion des marchés publics

LiaWeb: software voor beheer van overheidsopdrachten

Plan, plaats, volg en realiseer uw overheidsopdrachten vlot en in alle juridische conformiteit met behulp van een moderne interface die u stap voor stap begeleidt. LiaWeb integreert alle vereiste wettelijke bepalingen onder het toeziende oog van het vooraanstaande advocatenkantoor Equal Partners, referentie in het domein van overheidsopdrachten.

LiaWeb, de performante digitale oplossing die samenwerking rond overheidsopdrachten stimuleert en tegelijk hun beheer vereenvoudigt!

Ontdek onze oplossing

Beheer van taken en van de workload

Gebruiksvriendelijk platform dat samenwerken bevordert

I

Automatisering en professionalisering van overheidsopdrachten

Documentenbeheer en wijzigbare dynamische preview

Beschikbaar in de cloud

Beheer van rechten en van gedeelde informatie

Onze geïntegreerde add-ons

WETGEVINGSDATABANK

Waarborg de conformiteit van al uw documenten dankzij een wetgevingsdatabank die voortdurend wordt bijgewerkt door vakspecifieke experts

CONTRACTENBEHEER

Wees proactief in het beheer, de uitvoering en de opvolging van uw contracten, en dit in volledige overeenstemming met de geldende reglementering

Identificeer, volg en beoordeel uw leveranciers om de kwaliteit te waarborgen van de geleverde diensten aan uw onderneming

BEHOEFTEBEPALING

Anticipeer op projecten dankzij de functie voor aankoopplanning die toelaat de behoeftebepaling binnen uw onderneming te stroomlijnen

PERSONALISATIE VAN DOCUMENTEN

Personaliseer en wijzig opgestelde documenten dankzij een tool voor het exporteren en opnieuw importeren van tekstbestanden

SOCIALE FUNCTIES

Communiceer en werk samen rond projecten dankzij een systeem van waarschuwingen, tags, commentaren, …

Approche_Projet_NL

Projectbenadering

Structureer efficiënt uw projecten conform geldende regelgeving

 

 • Behoeftebepaling
 • Meerjarige aankoopplanning
 • Gedetailleerd plannen van taken met geïntegreerd waarschuwingssysteem
 • Aanmaken van projecten op basis van templates
 • Kiezen van het correcte type opdracht en een aangepaste procedure
 • Goedkeuringscircuits conform interne procedures
 • Juridische en coherentiecontroles, blokkerend indien nodig

Redactie

Stel stap voor stap alle nodige documenten op overeenkomstig het gekozen type overheidsopdracht

 

 • Geautomatiseerd opstellen van documenten (bestek, samenvattende opmeting, inventaris, brieven, rapporten, …) voor elk type opdracht
 • Opstellen van de samenvattende opmeting/inventaris op basis van externe catalogi
 • Stap-voor-stap-begeleiding via een systeem van vragen en antwoorden
 • Personaliseerbare clausules overeenkomstig interne behoeften
 • Modelbestekken om het correct opstellen van documenten te bevorderen
 • Kopiëren van bestekken met ingebouwde juridische controle
Redaction_NL (1)
uitschrijven lastenboek, e-Send, overheidsopdrachten

Elektronische publicatie

Automatiseer uw aankondigingen en publiceer steeds binnen de wettelijke termijnen

 

 • Aanmaken van aankondigingen op basis van de informatie uit de projectbenadering
 • Automatisering van de uiterste datums voor het indienen van offertes
 • Gedematerialiseerd verzenden van aankondigingen (xml-feed)
 • e-Sender-certificering
 • Preview van elektronische publicaties

Analyse & gunning van opdrachten

Dematerialiseer en automatiseer de keuze van opdrachtnemers

 

 • Geautomatiseerd opstellen van de nodige documenten
 • Personaliseerbare analysefase van de offertes (selectiecriteria)
 • Verzenden van de brieven inzake de gunning
 • Geïntegreerd elektronisch UEA 
 • Aanmaken van het gunningsverslag
Attribution_NL
Suivi_Execution_NL

Uitvoering van opdrachten

Volg de technische en financiële uitvoering van opdrachten nauwlettend op

 

 • Uitvoeringsregels conform de projectbenadering
 • Geautomatiseerde berekening van de uitgaven per opdrachtnemer
 • Administratieve, technische en financiële opvolging
 • Aanmaken en beheren van contractuele documenten

Reporting

Kies uit standaardrapporten of integreer uw gepersonaliseerde rapporten

 

 • Dashboards en indicatoren voor projecten en opdrachten
 • Standaardrapporten op basis van Business Intelligence
 • Integreren van gepersonaliseerde rapporten
 • Samenvattingen per project of overheidsopdracht
Rapport_NL
Archivage_Electronique_NL

Elektronische archivering

Bewaar uw documenten conform wettelijke voorschriften

 

 • Archiveren van documenten met versiebeheer (versioning)
 • Elektronisch documentenbeheer (EDB)
 • Makkelijk opzoeken van opdrachtnemers en voorbije opdrachten
 • Classificatieplan en meta-gegevens

Charter “Toegang Van Kmo’s Tot Overheidsopdrachten”

beheer overheidsopdrachten belgie

Stand van zaken: Beheer van overheidsopdrachten in België