Wettelijke bepalingen

Via het raadplegen van deze website aanvaardt en verbindt de gebruiker zich tot het naleven van onderstaande voorwaarden. Indien de gebruiker deze voorwaarden niet aanvaardt, mag hij of zij geen gebruik maken van deze website.

Deze website is eigendom van Ordiges nv, ingeschreven in het Belgische handelsregister onder het nummer 0418.049.0511, met intracommunautair btw-nummer BE-0418 049 511, een kapitaal van € 95.000 en maatschappelijke zetel te Stokkelsesteenweg 274 in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Tel: +32 2 290 07 00. RPR: Brussel. De onderneming bezit de onderneming Graphitex.

De verantwoordelijke bestuurder voor de Ordiges-website is de heer Eric Pansin (CEO Ordiges).

De inhoud van deze website (tekst, afbeeldingen, grafische vormgeving, algemene structuur, documenten en/of ieder ander element van deze website) is de exclusieve eigendom van Ordiges. Het reproduceren, overzetten, verdelen of opslaan van deze elementen (volledig of gedeeltelijk) is toegestaan voor persoonlijk gebruik maar niet om opnieuw te worden verdeeld – tenzij met voorafgaand akkoord van Ordiges. Het gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor persberichten, die opnieuw verdeeld mogen worden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.

De gebruiker van de website erkent dat Ordiges de gegevens die door hem of haar op de website www.ordiges.com zijn ingevoerd, mag gebruiken voor administratieve en commerciële doeleinden. Ordiges verzekert dat deze gegevens in geen geval aan derden zullen worden overgemaakt – Ordiges deelt haar gegevensbanken niet.

De gebruiker van de Ordiges-website verklaart te hebben nagekeken dat zijn of haar informaticasysteem geen virussen bevat en uitstekend functioneert. Ordiges wijst de verantwoordelijkheid af inzake de beveiliging van deze website.

Hoewel Ordiges inspanningen levert om de gebruiker geverifieerde informatie en een toegankelijk systeem te bieden, is het niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen in de toegang tot de website. Ordiges is evenmin verantwoordelijk voor virussen of andere problemen die zouden optreden tijdens het bezoeken van de website door de gebruiker, noch voor eventuele schade veroorzaakt aan de informaticasystemen van die gebruiker.

De inhoud van de website van Ordiges wordt ter informatie aangeboden. Ordiges kan de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens op zijn website niet waarborgen.

Ordiges mag, ter informatie van de gebruiker, links plaatsen naar sites van derden. Ordiges is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze derdenwebsites. Het toevoegen van een URL-link naar de site www.ordiges.com moet voorafgaandelijk aanvaard zijn door Ordiges.

Deze site is gerealiseerd door Ordiges, wordt onderhouden door Grégory Ruelle en gehost door de onderneming OVH