PIAi

ERP comptable & financier

PIAi: boekhoudkundige en financiële ERP-software voor overheidsinstellingen en de non-profitsector

PIAi is een moduleerbare en evolutieve ERP-oplossing op maat van uw publieke of semi-publieke organisatiestructuur. Deze toonaangevende oplossing inzake financieel, budgettair en boekhoudkundig beheer, verenigt een waaier aan modules ten dienste van de efficiëntie van uw onderneming.

Hou u niet langer bezig met het optimaliseren van uw boekhouding, PIAi doet dit voor u!

Ontdek onze oplossing

Optimalisering van kosten en uitgaven: snelle ROI

I

Automatisering van boekingen

Globaal overzicht van activiteiten

Evolutieve oplossing die meegroeit met uw organisatie

Hulp bij beslissingen: performantie-indicatoren

Z

Goedkeuringscircuits met budgettaire controle

boekhouding beheer PIA

Boekhoudkundig beheer

Beheer uw transacties conform geldende voorschriften

 

 • Geïntegreerde boekhouding: economisch, analytisch, budgettair, vastleggingen, debiteuren/crediteuren
 • Gepersonaliseerde rapportering in functie van uw sector
 • Aanmaak van elektronische facturen op basis van parametriseerbare lay-out

Begrotingsbeheer

Streef naar budgettaire excellentie dankzij performante en transparante tools

 

 • Beheer van vastleggingen en vereffeningen, met meerjarenplanning
 • Begrotingsaanpassingen en begrotingsherzieningen
 • Budgettaire monitoring van budgetreservering tot betaling
budgettair PIA
f0f0f0

Contractenbeheer

Dynamische controle over al uw leverancierscontracten

 

 • Centralisatie van informatie: controleren, analyseren, samenwerken
 • Geoptimaliseerd beheer van de levenscyclus van contracten
 • Proactief beheer van vervaldagen
 • Juridische conformiteit

Beheer van aankopen en uitgaven

Gestructureerd beheer van aankopen en uitgaven conform interne procedures

 

 • Autonoom indienen van aankoopaanvragen door elke medewerker
 • Geïntegreerd goedkeuringssysteem voor interne aankoopaanvragen
 • Realtime aftoetsing met contractuele en budgettaire elementen
 • Intuïtief beheer van bestellingen en ontvangsten
 • SRM-tool voor leveranciersbeheer
bestellingen,performante aankoopbeheer
Ask&Go purchase software request

Beheer van voorraden en catalogi

Beheers uw kosten dankzij vlotte procedures voor herbevoorrading

 

 • Intuïtief opstellen van catalogi
 • Multicriteria-opzoekingen
 • Geïntegreerd beheer van bestellingen en stock
 • Verscheidene waarderingsmethoden
 • Systeem met waarschuwingen bij noodzaak tot herbevoorrading

Beheer van geschillendossiers

Parametriseer uw debiteurenbeheer in functie van de specifieke behoeften van uw onderneming

 

 • Opstellen en aanpassen van geschillendossiers voor klanten en leveranciers
 • Gepersonaliseerd aanmaningenbeheer met follow-up van dubieuze debiteuren
 • Beheer van betalingsplannen en vervaldagen per debiteur
 • Omzetten van lopende elementen naar geschil en vice versa
f0f0f0
f0f0f0

Beheer van de inventarissen van activa

Optimaal en realtime beheer van uw fysiek en financieel vermogen

 

 • Automatisering van de boekingen voor periodieke afschrijving
 • Fiches voor activabeheer
 • Simultane aanmaak van algemene, analytische en budgettaire boekingen
 • Previsioneel beheer van afschrijvingen via dashboards
 • Beheer van de fysieke inventaris van goederen, met of zonder barcode

Beheer van inkomende facturen

Een vlotte, geautomatiseerde behandeling van facturen

 

 • E-invoicing-oplossing: importeren van gegevens vanuit officiële platformen (Mercurius, Magda, Fidus)
 • Intelligent algoritme voor gegevensaanvulling
 • Linken van facturen aan bestellingen en ontvangsten
 • Automatische aanmaak van boekingen
E-invoicing-platform