Lord

ERP logements sociaux

LORD: ERP-software voor sociale huisvesting in België

LORD, globale ERP-software en marktleider in België, biedt al meer dan 30 jaar de oplossing voor het verhuur- en vermogensbeheer van sociale huisvestingsmaatschappijen. Onze evolutieve en performante interface optimaliseert uw back-office-beheer dankzij een waaier aan functionaliteiten en geautomatiseerde processen.

Een vlot beheer van uw verhuringen, dat is het doel van LORD.

Ontdek onze oplossing

Aanpasbaar en moduleerbaar in functie van uw organisatiegrootte

Automatisering van de processen inzake het beheer van verhuringen

Parametriseerbaar in functie van interne reglementen en wettelijke voorschriften

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen

f0f0f0

Beheer van kandidaten

Vlot behandelen van kandidaat-huurders

 

 • Screening in functie van toelatingsvoorwaarden
 • Follow-up met waarschuwingsindicatoren
 • Simulatie van huurgelden en verbruiksforfaits op basis van inkomensattesten

Beheer van huurders

Opvolgen van huurdersbewegingen via een performante CRM-tool

 

 • Makkelijk terugvinden van individuele huurdersgegevens zoals gezinssamenstelling, financiële en technische gegevens
 • Geïntegreerde communicatiefuncties 
 • Globale opvolging van verhuringen: administratieve dossiers, startende en vertrekkende huurders, mutaties, transfers
 • Automatische huurberekening
 • Visualiseren van de boekhoudkundige situatie van huurders 

Beheer der derden LORD BE NL
Beheer van de entiteiten LORD

Beheer van panden

Visualiseren en centraliseren van alle informatie inzake woningen en lokalen

 

 • Details per woning: algemene informatie, specifieke gegevens, comfortniveau, statistieken voor voogdij-instantie
 • Details per ruimte: oppervlakte, technische gegevens, … 
 • Detail van de huur per woning: basishuur, lasten, contracten, …
 • Afrekeningen van gemeenschappelijk en individueel verbruik (water, elektriciteit, gas, verwarming, …)
 • Beheer van renovaties 

Beheer van technische diensten

Efficiënt opvolgen van de interventies door onderaannemers

 

 • Registreren en beheren van aanvragen  
 • Beheer van interne en externe werkbonnen 
 • Factureren van interventies en materialen aan huurders 
 • Boeken van kosten ten laste van de huisvestingsmaatschappij
 • Statistieken van de interventies per woning volgens type  

technische beheer LORD
f0f0f0

Boekhoudkundig en activabeheer

Optimaal beheren van transacties, fysiek en financieel vermogen

 • Geïntegreerde boekhouding: economisch, analytisch, budgettair, vastleggingen, debiteuren/crediteuren
 • Automatische integratie van boekingen en afschrijvingen
 • Geautomatiseerd beheer van betalingen
 • Fiches voor activabeheer
 • Previsioneel beheer van afschrijvingskosten
 • Aanmaak van elektronische facturen op parametriseerbare lay-outs

Beheer van geschillendossiers

Debiteurenbeheer in functie van de specifieke behoeften van elke onderneming

 

 • Opstellen en aanpassen van geschillendossiers voor huurders en derden
 • Gepersonaliseerd aanmaningenbeheer met follow-up van dubieuze debiteuren
 • Beheer van betalingsplannen en vervaldagen per debiteur
 • Omzetten van lopende elementen naar geschil en vice versa

Geschillen LORD
bestellingen,performante aankoopbeheer

Beheer van aankopen en voorraden

Beheersen van kosten dankzij vlotte procedures voor herbevoorrading

 

 • Intuïtief opstellen van catalogi
 • Multicriteria-opzoekingen
 • Systeem met waarschuwingen bij noodzaak tot herbevoorrading
 • Geïntegreerd beheer van budgetten, bestellingen en stock
 • Linken van ontvangsten aan overeenkomstige bestellingen en facturen

Beheer van persoonlijke gegevens

Automatisch beheren van persoonsgegevens in overeenstemming met GDPR

 

 • Beveiligd verwerken en aanpassen van persoonsgegevens
 • Isoleren en pseudonimiseren van persoonsgegevens op dankzij identificatiesleutels

Beheer van persoonlijke gegevens in conformiteit van GDPR

Naar een nieuwe digitale relatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappij