OFLEX, de oplossing voor overheidsopdrachten van beperkte waarde – aanvaarde factuur

Optimaliseer met gebruiksklare cloud-software het beheer van uw aankopen waarvan de geschatte waarde minder bedraagt dan 30.000 euro ZBTW.

Met OfLex beheert u eenvoudig opdrachten met naleving van de 3 basisprincipes van overheidsaankopen. Daarnaast heeft u een volledig overzicht van de aankopen in uw onderneming..

OfLex –

Beheer vlot uw opdrachten van beperkte waarde

De functionaliteiten en ergonomie van het OfLex-platform zorgen in enkele kliks voor een eenvoudig en vlot beheer van offerteaanvragen, ingave van ontvangen offertes, keuze van leveranciers, tarifaire onderhandelingen en betekening van de opdracht.

Opdrachten van beperkte waarde, voorheen opdrachten met aanvaarde factuur genoemd, zijn onderworpen aan een flexibelere wettelijke regeling. OfLex garandeert u de naleving van de 3 belangrijke principes voor overheidsopdrachten: gelijkheid tussen inschrijvers, transparantie en vrije concurrentie.

coding-icon-8

Beheren van aankoopaanvragen

Ingeven van aankoopaanvragen door de aankoper om alle aanvragen samen te brengen. Vervolgens worden ze geanalyseerd volgens nomenclatuur om na te gaan of de aanvragen geplaatst kunnen worden zonder bekendmaking.

coding-icon-8

Aanmaken van projectfiche

Ingeven van essentiële elementen van aanvragen (bedrag, datum, gunningscriteria, begrotingsartikel, …) voor het voor-invullen van standaardgegevens voor latere documenten in de procedure.

Mogelijkheid tot het integreren van goedkeuringscircuits en/of uw eigen budgettaire nomenclatuur.

coding-icon-8

Opstellen van technische documenten

Exporteren van geschatte berekening die ondernemingen kunnen invullen met hun tarieven.

coding-icon-8

Selecteren van ondernemingen

Zoeken naar leveranciers op naam, omschrijving of nomenclatuurcode

Overzicht van een score van elke mogelijke onderneming door de integratie van een leveranciersbeoordeling + mogelijkheid tot integratie van een SRM-module (Supplier Relationship Management).

coding-icon-8

Offerteaanvragen

Automatisch genereren van uitnodigingsbrieven en het mini-bestek door vooraf ingevulde gegevens.

Elektronisch verzenden van documenten via mail naar alle vooraf geselecteerde ondernemingen, rechtstreeks vanuit de applicatie.

coding-icon-8

Ingeven van offertes

Verwerken van offertes door het ingeven van bedragen of automatisch importeren van offertes in de applicatie.

Prijsvergelijking met kleuraanduiding en interactieve diagrammen.

coding-icon-8

Analyseren van offertes

Analyseren en beoordelen van offertes door gebruik van een rangschikking op basis van beoordelingscriteria. Opstellen van een analyserapport met gebruik van diagrammen.

coding-icon-8

Makkelijk onderhandelen

Mogelijkheid tot meerdere onderhandelingsrondes door mailings te versturen vanuit de applicatie of opmerkingen toe te voegen.

Mogelijkheid tot meerdere onderhandelingsrondes door mailings te versturen vanuit de applicatie of opmerkingen toe te voegen.

coding-icon-8

Kiezen van opdrachtnemer

Keuze vastleggen door het opstellen van de betekening en afwijzingsbrieven met integratie van tools voor elektronische ondertekening.

Verzenden van uw beslissing per mailing naar verschillende inschrijvers vanuit de applicatie.

coding-icon-8

En ook …

+ Sourcing-rapporten en aanvragen tot budgettaire vastlegging.

+ Mogelijkheid tot gegevensovername in een specifieke module voor de uitvoering van overheidsopdrachten.

telephone oflex

OfLex gaat uw uitdagingen aan voor het beheer van overheidsaankopen!

Hoe beheert u overheidsopdrachten met aanvaarde factuur binnen uw onderneming? Kan u met de huidige procedures aankopen opvolgen van minder dan €30.000 ZBTW? Heeft u een compleet overzicht en controle over deze aankopen? Voert u een behoeftebepaling uit voor deze aankopen? Wordt de informatie rond deze aankopen correct bewaard? Zijn de gegevens vlot raadpleegbaar en worden ze geanalyseerd?

Wacht niet langer! Kies voor OfLex om uw beheer van overheidsaankopen te automatiseren!

Het resultaat: Een nauwkeurige traceerbaarheid en follow-up van uw overheidsopdrachten van beperkte waarde binnen software die complementair is met elke standaardoplossing voor overheidsopdrachten.

Waarom kiezen voor OfLex?

De troeven van een vakspecifieke software die volledig modulair en aanpasbaar is aan uw wensen

noun_Communication_2752204

Eenvoudige en complete ingave in een gecentraliseerde tool: vlotte ingebruikname van elk gebruikersprofiel

noun_services_2752207

Vlot en geautomatiseerd proces van iedere fase van de plaatsing van een opdracht onder het wettelijke drempelbedrag

noun_Workflow_2752199

Integratie van goedkeuringscircuits en rechten-/gebruikersbeheer: meer juridische zekerheid en goedkeuring van aankoopaanvragen onder het drempelbedrag

noun_Handshake_2752200

Ruimte voor onderhandelingen: natuurlijke en systematische acties voor meetbare winst

noun_statistic_2752192

Vereenvoudigde budgettaire follow-up: behoeftebepaling en controle over budgetten

Directe winst

Economische winst

van 5% tot 10%

Prijsaanbieding

Vanaf 

€40 per maand / gebruiker

Klaar om voor OfLex te gaan?

De 100% digitale software om uw
overheidsopdrachten van beperkte waarde te beheren 

OFLEX, de oplossing voor overheidsopdrachten van beperkte waarde – aanvaarde factuur

Ordiges lanceert een oplossing om overheidsopdrachten te beheren die onder de reglementaire drempelbedragen liggen