Volgens een studie van Agile Buyer en X-Achats vormt het beheer van leveranciersrisico’s een prioriteit voor 75 % van de aankoopverantwoordelijken. 40 % geeft zelfs aan moeilijkheden te hebben ondervonden in hun leveranciersrelaties tijdens de afgelopen drie jaren. Het hoofdrisico gevreesd door aankoopverantwoordelijken, en dit voornamelijk bij innoverende bedrijven,  betreft de beschikbaarheid van goederen en diensten. Het identificeren en in kaart brengen van de risico’s verbonden aan leveranciersrelaties draagt dus bij tot de stabiliteit van een onderneming!

Identificeren van de risicofactoren binnen leveranciersrelaties

 Een asymmetrische verhouding tussen onderneming en leverancier kan leiden tot meerdere risicofactoren binnen een leveranciersrelatie. Deze factoren kunnen te maken hebben met:

  • verschillende doelstellingen tussen beide partijen
  • een exclusieve of unieke leverancier
  • een tekortkoming in de leveranciersketen
  • verstoorde machtsverhoudingen tussen beide partijen
  • enzovoort

Een onduidelijke contractuele relatie kan de ontwikkeling van risico’s in de leveranciersrelatie bevorderen. Bepaalde nalatigheden kunnen immers nefast zijn voor de stabiliteit van een bedrijf. Zo is het van cruciaal belang dat de clausules van het contract voldoende duidelijk worden opgesteld opdat wederzijdse verplichtingen niet vaag blijven of worden onderschat.  Ook hoe de leverancier omgaat met tekortkomingen en klachten moet worden gedetailleerd.

In kaart brengen van de risico’s verbonden aan leveranciersrelaties

 Na hun identificatie is het noodzakelijk om de risicofactoren binnen leveranciersrelaties te categoriseren en in kaart te brengen, dit om elk risico zo adequaat mogelijk te behandelen.

In het algemeen kunnen binnen ondernemingen vier belangrijke categorieën van leveranciersrisico’s worden onderscheiden:

  • strategische en financiële risico’s: vb. een leverancier die dreigt failliet te gaan ;
  • contractuele en juridische risico’s: vb. een leverancier in gebreke moeten stellen ;
  • operationele risico’s: vb. een afwijking van de productie- en/of leveringsplanning ;
  • risico’s op reputatieschade: vb. een inbreuk op maatschappelijke normen door de leverancier

Deze vier risicocategorieën kunnen elk type onderneming bedreigen indien ze niet in aanmerking worden genomen door de aankoopverantwoordelijken.

Een falend leveranciersbeheer kan een negatieve invloed hebben op de kansen van een onderneming om haar strategische doelstellingen te bereiken, evenals op haar financiële stabiliteit. Vandaar nogmaals het belang voor een bedrijf om kennis te hebben van de  risico’s  binnen leveranciersrelaties om die vervolgens te kunnen aanpakken en beheersen.

Meer weten over dit onderwerp? Ontdek hier hoe u best uw leveranciers kiest!

 

Door Elodie Cambier, Marketing Officer en Jonathan De Donder, Translator