In een economisch en budgettair tijdperk vol technologische en maatschappelijke omwentelingen behoort digitalisering onmiskenbaar tot de ontwikkelingsstrategie van ondernemingen om te beantwoorden aan hun doelstellingen inzake efficiëntie, productiviteit en optimalisering.

Door haar digitalisering heeft sourcing de afgelopen jaren duidelijk een hoge vlucht genomen binnen bedrijven. Sourcing streeft ernaar de algemene aankoopkosten te verminderen via het automatiseren van processen. Tegelijk leidt het optimaal benutten van de beschikbare informatie tot het identificeren en selecteren van de juiste leveranciers.

Maar wat houdt de digitalisering van sourcing binnen het aankoopproces nu exact in?

SOURCING & DIGITALISERING

 

Door Claire Collin, Marketing & Communication Officer met Flore Tarvernier, Translator