Softwaretoepassingen die gebaseerd zijn op de cloud en cloud computing, kunnen de visibiliteit van gegevens in de onderneming verhogen, de verschillende bedrijfsafdelingen dichter bij elkaar brengen en de cohesie van teams versterken. Maar hoe kan dit resultaat werkelijk worden bereikt? We bespreken hieronder 3 strategische stappen:

Behoeften bepalen

Elke onderneming is uniek en dus verschillend. De keuze voor een specifiek cloudsysteem moet dan ook met zorg gebeuren. Het systeem moet perfect aanpasbaar zijn aan de sector, de producten, de gebruikers en moet bovendien beantwoorden aan de eigenheden van de onderneming. Er bestaan meerdere types cloudsystemen, op basis van diverse technologiën, die wellicht min of meer aan uw behoeften zijn aangepast. Bij het maken van een keuze zijn volgende vragen essentieel:

  • Wat zijn de precieze behoeften van de onderneming op cloudniveau?
  • Voor welke afdeling van de onderneming?
  • Binnen welke termijn?

Kennis verwerven

Eenmaal de behoeften bepaald zijn, is het hebben van een goede kennis van de materie een belangrijke factor om het risico op mislukking van het project te minimaliseren. De cloud is een performante tool: hij laat toe een onbeperkte hoeveelheid aan gegevens in alle beschikbare formaten te stockeren. Volledig flexibel is de cloud toegankelijk voor iedereen. Over het algemeen zijn de gegevens in de cloud zelfs 4 keer sneller beschikbaar dan met een traditioneel systeem. De updates van de oplossing gebeuren automatisch en tot slot verbetert de cloud het uitwisselen van documenten tussen geografisch verspreide medewerkers.

Er bestaan vanzelfsprekend ook onvolkomenheden, zoals bijvoorbeeld een gevoeligheid voor hacking. Daarnaast heeft de gebruiker geen directe controle over de softwaretoepassing waardoor het soms moeilijk is de graad van betrouwbaarheid precies in te schatten.

Aan u om te bepalen of deze nadelen een reëel obstakel vormen in vergelijking met de gerealiseerde tijds- en geldwinst dankzij de cloud.

Implementatie van het cloudsysteem

De parameters van het systeem worden bepaald in het bestek of de offerteaanvraag en geïmplementeerd in samenwerking met de leverancier. Maar de technologische implementatie is meestal niet het meest complexe aspect. Vaak worden de veranderingen van systeem en de implicaties voor de organisatie slecht onthaald door de gebruikers. Het is dus aangewezen de gebruikers voor te bereiden op deze verandering, bijvoorbeeld via vormingsessies.

De cloud betekent voor sommigen een radicale verandering, maar op termijn helpt hij in het snel verspreiden van kennis en het realiseren van  kostenbesparingen. Het komt er dus op aan voor- en nadelen goed af te wegen en de intrede van de cloud in de onderneming zo goed mogelijk te begeleiden.

Kortom, meer dan alleen maar een buzzwoord, is de cloud een instrument dat toelaat businessprocessen te rationaliseren en te verbeteren.