Tegenwoordig wordt het grootste deel van de toegevoegde waarde buiten de onderneming gecreërd. De relaties die tot het netwerk van de onderneming behoren en meer bepaald die tussen de leveranciers en de aankoopdienst spelen een strategische rol binnen de onderneming.

Bewustwording

Omdat ze zich ervan bewust worden dat het verbeteren van sommige prestaties sterk beïnvloed wordt door samenwerking met leveranciers, stappen meer en meer bedrijven af van antagonische relaties van het type opdrachtgever-opdrachtnemer. Om waarde te creëren volstaat het immers niet langer om gewoon de diensten te maximaliseren.

Waardecreatie

Enkele jaren geleden gaf slechts 12% van de bevraagden aan bij de keuze voor een leverancier aandacht te hebben voor de mogelijkheid tot samenwerking op lange termijn.  De kwaliteit en duurzaamheid van de relatie met leveranciers speelden geen grote rol.

In de nieuwe context moet de rol van beide partijen worden geherdefinieerd. De oplossing bestaat er niet langer in een goede prijs te krijgen, maar zich af te vragen: “hoe kunnen we samen competitiever zijn?”. In dit verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de aankoopfunctie.

Een geslaagde samenwerking tussen een onderneming en haar leveranciers of andere partners vormt een voedingsbodem voor innovatie en waardecreatie. Uit de interactie kan een nieuw product of een nieuwe toepassing ontstaan om aan marktaandeel te winnen en de winsten te verhogen. Op gebied van innovatie kunnen strategische leveranciers dus echt het verschil maken voor bedrijven.

Samenwerkingsrelaties gebaseerd op vertrouwen, onderlinge afhankelijkheid en overleg zijn overigens essentieel voor de gezondheid van een onderneming.

Sleutels tot succes

Om tot een succesvolle samenwerking te komen, zijn 3 gedragsmatige factoren van belang:

  • Relationele kenmerken: vertrouwen, onderlinge afhankelijkheid en overleg tussen partners
  • Communicatie: zij bepaalt de kwaliteit van de gedeelde informatie, haar betrouwbaarheid, snelheid en manier van gebruik
  • Samenwerking

In het algemeen kunnen we aannemen dat het aangaan en in stand houden van vitale relaties met de interne en externe stakeholders een van de pijlers vormt voor het succes van een onderneming.

Maak kennis met onze SRM-module (Supplier Relationship Management) om het beheer van uw leveranciersrelaties te vereenvoudigen.

Lees ook :  Hoe je leverancier kiezen?