Het beheer van leveranciers evolueerde de laatste jaren sterk. Omdat de relatie tussen leveranciers en aankopers almaar strategischer wordt, wint de keuze van een goede leverancier steeds meer aan belang.

Verschillende soorten leveranciers

De zoektocht naar een leverancier begint, doorgaans, in een catalogus, in een database of in een zoekmachine. Hierbij gelden een aantal criteria.

Er zijn verschillende soorten leveranciers: een bevoorrechte partner die de techniek en technologie van specifieke producten of diensten beheerst, een wereldwijde speler die in zijn catalogus verschillende soorten producten en diensten aanbiedt, een lokale leverancier die het bedrijf snel en eenvoudig kan leveren, …

Naargelang het type aanbieder variëren de selectiecriteria, maar enkele basiscriteria zijn gemeenschappelijk aan de evaluatie van alle leveranciers. Die basiscriteria zijn mettertijd wel sterk geëvolueerd. Dertig jaar geleden waren ze beperkt tot criteria zoals kwaliteit, kostprijs en termijn. Later, als gevolg van de moeilijke economische context, werden criteria als financiële zekerheid, duurzaamheid en flexibiliteit toegevoegd. Tot op heden verschijnen nieuwe critera, zoals bijvoorbeeld het innovatieve potentieel of de integratie van sociale, ecologische en economische aspecten.

Een nieuwe strategie

Bovenop de nieuwe selectiecriteria merken we  een nieuwe tendens op waarbij het aantal leveranciers wordt beperkt. Dit laat ondernemingen toe om, met name, de totale prestatie te verbeteren, de kosten te reduceren dankzij schaalvoordelen, het aantal audits te verminderen en de samenwerking te bevorderen.

De keuze van leveranciers wordt dus strategisch belangrijker en vereist de inzet van echte selectiestrategieën. Om deze strategieën door te voeren, moeten vooreerst een aantal gegevens over de leveranciers verzameld worden. Het merendeel van de aankopers doet dit vandaag al  voorafgaandelijk aan het eerste contact met de mogelijke leveranciers. De eerste opzoekingen  gebeuren voornamelijk via het internet en meestal zelfs simpelweg via Google. Ook sociale media worden meer en meer ingezet om de mening van internetgebruikers over verschillende leveranciers te kennen. Meer dan de helft van de aankopers oordelen immers dat mond-tot-mondreclame een betrouwbare bron van informatie is. De nodige informatie wordt dus verkregen via verschillende bronnen zoals de websites van de leveranciers, persberichten uit de sector en de sociale media.

Het selectieproces

Na de research wordt een eerste selectie gemaakt en wordt aanvullende informatie aan de gekozen leveranciers gevraagd. Deze bijkomende informatie laat toe de leveranciers onderling te vergelijken en uiteindelijk de leverancier te kiezen die het best aan de behoeften voldoet.

Vele  tools werden ontwikkeld om de opzoekingen en de selectie van leveranciers te ondersteunen. Het betreft onder meer:

  • E-sourcing
  • Punch-out, een methode die inhoudt dat men zich meteen naar de online catalogus van de leverancier begeeft
  • Elektronische aanvragen van bestekken, offertes en informatie

U merkt het: de keuze van de juiste leverancier is geen kwestie van geluk, maar ligt in uw handen!