Dertig jaar geleden vertegenwoordigden aankopen gemiddeld 60% van de omzet van ondernemingen, vandaag is dit cijfer 65% à 80%. De aankoopfunctie heeft dus de afgelopen jaren enorm aan belang gewonnen.

Behoud van winstmarges

Rekening houdend met de massale outsourcing vertegenwoordigen de aankopen 50 à 90% van de kostprijs van een product of een dienst.

Eén van de belangrijkste opdrachten van de aankoopfunctie is dus het drukken van de kosten van de aankopen. Om deze doelstelling te bereiken zijn verschillende hefbomen mogelijk, waaronder:

  • Het aankopen in massa, wat toelaat om een betere onderhandelingspositie te bereiken ten opzichte van leveranciers door aankopen te globaliseren
  • Outsourcing, wat toelaat de flexibiliteit te bevorderen, onnodige kosten op te sporen en vooral op zoek te gaan naar schaalvoordelen door zich te heroriënteren op de core business
  • Proactief beheer van risico’s
  • Opvolging van uitgaven
  • Optimisalisatie van het aankoopproces

Relatiebeheer

De aankoper van vandaag en zeker die van morgen moet in staat zijn om nieuwe relaties te beheren. Meer en meer wordt hij een beheerder van commerciële en menselijke relaties. Door zijn openheid en leadership draagt hij bij tot de transparantie binnen het bedrijf, alsook tot het vertrouwen.

Onder zijn relaties bevinden zich de relaties met leveranciers, interne relaties, relaties met klanten en ten slotte met partners. De aankoper heeft ook een prospectieve rol die bestaat in het vinden van potentieel dat het bedrijf kan versterken. De rol van de aankoper is dus het identificeren en activeren van de synergieën tussen verschillende actoren.

Geconfronteerd met een wereldmarkt die constant evolueert en consumenten die regelmatig hun verbruikspatroon aanpassen, worden aankopers gaandeweg beheerders van een nationaal en internationaal ecosysteem.

Risicobeheer

Dankzij hun kennis van markten en leveranciers zijn aankopers het best geplaatst om het risicobeheer van de supply base te begrijpen. Het beheer van deze risico’s wint aan belang en is een van de nieuwe prioriteiten voor de dienst Aankopen.

Op zoek naar innovatie

In een wereld waar ondernemingen verplicht worden constant te innoveren om in de race te blijven, zijn de doelstellingen voor aankopers veranderd. Volgens aankoopverantwoordelijken is innovatie de belangrijkste hefboom geworden om te komen tot performanter aankopen. Aankoopdirecteurs moeten dus werken aan innovatie. Opdat de aankoopfunctie concreet en gewaardeerd bijdraagt tot innovatie, moet zij, onder meer, de uitdagingen en behoeften begrijpen van de onderneming evenals het potentieel tot innovatie van de leveranciers evalueren. Ze moet ook een motor zijn voor innovatie door gebruik te maken van alle beschikbare circuits en middelen. De innovatiebronnen zijn talrijk: de belangrijkste zijn de klanten, de leveranciers en het personeel. Innovaties komen bovendien vaak voort uit de analyse van onopgeloste problemen.

De innovatie kan, vanzelfsprekend, technologisch van aard zijn: technologie is immers een cruciale schakel bij aankopen. Door toenemende automatisering kan een aankoopdienst bijvoorbeeld het aantal bijstandinterventies verminderen en zo de focus leggen op innoverende oplossingen. Innovatie kan evenwel ook van sociale, organisationele, financiële,…. aard zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is een concept waarbij bedrijven hun sociale, ecologische en economische bekommernissen integreren in hun activiteiten en interacties. We zien overigens een toenemende bereidwilligheid om verantwoordelijke, duurzame, rechtvaardige en gelabelde aankopen te doen. De waarden rond aankopen zijn op deze manier dus aan het veranderen.

In een voortdurend veranderend economisch klimaat past de aankoopfunctie zich aan en evolueert ze constant. De aankoper is naast diegene die de winstmarges moet waarborgen, een beheerder geworden van commerciële en menselijke relaties, een beheerder van risico’s, en, tot slot, een motor voor innovatie en positieve beeldvorming. Door al deze nieuwe rollen dragen aankopers bij tot waardecreatie en de strategie van het bedrijf (Lees ook: sociale en milieu-overwegingen bij overheidsopdrachten)

Door Charlotte Lambert, Marketing & Communication Officer en Jonathan De Donder, Trasnslator