OfLex: een digitale oplossing voor het beheer van overheidsopdrachten minder dan € 30.000

Opdrachten van beperkte waarde zijn opdrachten waarvan het geschatte bedrag minder is dan € 30.000 ZBTW. Deze zijn onderworpen aan flexibelere wettelijke regelingen en volgens een snellere, vereenvoudigde procedure.

In juni 2017 werd de nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten ingevoerd. Het vorige bedrag van € 8.500 werd hierbij verhoogd.

Ondanks deze vereenvoudigde procedure, blijven de overheidsopdrachten van beperkte waarde, ook wel opdrachten per aanvaarde factuur genoemd, nog steeds onderworpen aan de algemene principes van de wet en aan de regels voor ramingen. Ook voor  overheidsopdrachten onder de drempelbedragen is een duidelijk overzicht, goede traceerbaarheid en een optimaal beheer dus van belang.

Overheidsinstellingen worden meer en meer geconfronteerd met het groeiende fenomeen van digitalisering en digitale verwerking. Ondernemingen moeten zich dus aanpassen en de nieuwe aankoopuitdagingen aangaan: snellere gegevensverwerking, centralisatie en optimalisering van processen, vertrouwelijkheid en beveiliging van informatie enzovoort.

Ondernemingen die regelmatig dit soort opdrachten plaatsen, kunnen dan ook voordeel halen uit performante softwareoplossingen. Deze zorgen voor een stapsgewijze begeleiding in de procedure. Het doel is om deze aankopen te verwerken via een gecentraliseerd beheer binnen één enkele tool. Ingaves worden zo vereenvoudigd en het budgettaire beheer voor dossiers van een beperkte waarde verloopt heel wat vlotter. Kortom, in de zoektocht naar geoptimaliseerde en gestroomlijnde processen is een complete oplossing voor aankoopbeheer een overduidelijk voordeel voor ondernemingen.

Om de eventuele troeven na te gaan van oplossingen die de plaatsing van opdrachten van beperkte waarde automatiseren, moet aan ondernemingen de volgende vragen worden gesteld:

Wat is de visie van de onderneming op aankopen van een beperkte waarde? Is hun controle volledig geoptimaliseerd? Gebeurt er een behoeftebepaling voor deze aankopen? Wordt de informatie rond deze aankopen correct bewaard? Zijn deze gegevens vlot raadpleegbaar en worden ze geanalyseerd?

De oplossing OfLex, die ontwikkeld is door Ordiges, laat ondernemingen toe om al hun aankoopuitdagingen aan te gaan. Dit door een module voor het beheer van overheidsopdrachten met aanvaarde factuur. OfLex biedt een nauwkeurige follow-up van aankopen binnen een tool die complementair is met elke standaardoplossing voor overheidsopdrachten.

Deze oplossing biedt ondernemingen talrijke voordelen. OfLex begeleidt ze in de 10 stappen voor de plaatsing van een overheidsopdracht onder het drempelbedrag:

OfLex: een digitale oplossing voor het beheer van overheidsopdrachten minder dan € 30.000Indien u een stapsgewijze demo van het product wenst te bekijken, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen om toegang te krijgen tot de video van OfLex.

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Samengevat stelt OfLex een eenvoudig beheer voor, maar tegelijk gespecialiseerd in de plaatsing van overheidsopdrachten van beperkte waarde. Ordiges heeft een volledige tool ontwikkeld waarmee gebruikers voordeel halen uit een volledige centralisatie van gegevens. Bovendien biedt OfLex talrijke functionaliteiten voor operationele medewerkers om makkelijk te onderhandelen en processen te formaliseren en standaardiseren. Overheidsinstellingen kunnen hiermee economische voordelen halen tussen 5 en 10%. Dit alles binnen een oplossing die voldoet aan de 3 belangrijke principes voor overheidsopdrachten: vrije concurrentie, gelijkheid en transparantie.

geschreven door Pauline Monier & Mahalia Casier