We vinden artificiële intelligentie steeds meer in tal van toepassingen door de toename van beschikbare gegevens. AI was al lange tijd aanwezig in toepassingen zoals e-commerce websites en wordt nu ook gebruikt in vele andere professionele domeinen.

Artificiële Intelligentie wordt tegenwoordig gezien als een hefboom voor bedrijfsprestaties. Volgens een studie van Accenture zou de productiviteit en rentabiliteit van bedrijven met bijna 38% verhogen tegen 2035 door AI.

Ook aankopers ontsnappen niet aan AI! De activiteiten van de aankoper hangen dan ook van nature sterk af van de gegevens. En die informatie is essentieel voor performante Artificiële Intelligentie.

AI: een algoritme om de verwerking van aankoopgegevens te vereenvoudigen

Het merendeel van de gegevens komen van verschillende bronnen: e-catalogus, SRM, onderhandelde contracten, uw boekhoudkundige ERP… enzovoort. Hoe kan u deze gegevens met elkaar verbinden? Hoe kan u het geheel verwerken zonder fouten te maken?

Het is daarvoor dat Artificiële Intelligentie handig kan zijn. AI is een geheel van algoritmen die de verzameling van gegevens op zich neemt. Het helpt dus de aankoper met zijn terugkerende taken tijdens het hele aankoopproces.

Als u een zoekterm ingeeft, raadplegen algoritmen de beschikbare informatie en doen ze op basis daarvan een suggestie.

Artificiële intelligentie kan bijvoorbeeld bepaalde artikels en producten voorstellen op basis van vroegere aankoopaanvragen.

De tools die deze technologie gebruiken, maken een geautomatiseerde follow-up mogelijk van elke stap in het aankoopproces: invoer van gegevens, planning, identificering en selectie van mogelijke leveranciers, opstellen van contracten, follow-up van ontvangst & facturatie, …

Zo verliezen aankopers geen tijd met de manuele verwerking van gegevens en kunnen ze de gegevens ook voortdurend gebruiken. AI zorgt voor het automatisch consolideren en indexeren van alle gegevens in real time.

Voordelen van AI in het aankoopproces

Intelligente gegevensanalyse levert waarde bij elke stap van het Procure-to-Pay-proces, ook Purchase-to-pay genoemd. Deze gegevenscontrole optimaliseert de efficiëntie van elke stap in het aankoopproces en perfectioneert tegelijk het geheel van de P2P-keten.

De ingebruikname van software voor aankoopbeheer die steunt op AI heeft dus vele voordelen en dat op elk niveau in het proces:

Verwerking en beheer van gegevens

Met de integratie van AI gaan gegevens niet verloren, zijn er geen dubbele gegevens en heeft iedereen toegang tot de gegevens tijdens het gehele aankoopproces.

Dankzij de analyse van deze gegevens kunnen ook aankoopaanvragen, bestellingen, ontvangsten en facturen aan elkaar worden gelinkt. Tegelijk worden gegevens automatisch overgenomen en worden mogelijke afwijkingen vermeden.

Nomenclatuur en aankoopcategorieën

Naast bovenstaande voordelen, structureert deze spitstechnologie ook de aankopen. Aankopen worden namelijk uitgevoerd volgens een welbepaald proces al naargelang de nomenclatuur en het type aankoop.

Wanneer een aankoper bijvoorbeeld een aanvraag doet buiten catalogus, kan AI die opvangen en interpreteren. AI gaat vervolgens na of er toch geen bestaande contracten en leveranciers zijn voor de betrokken aanvraag. Dit vermijdt losse aankopen.

Sturing van aankoopprestaties

Artificiële intelligentie ondersteunt ook de aankoper op vlak van sturing van aankoopprestaties. Dankzij AI kan de aankoper:

  • Sneller beslissingen nemen
  • Kosten en schaalvoordelen makkelijker identificeren
  • Automatisch rapporten genereren in verschillende formaten door dashboards te integreren
  • Analyses aanpassen in functie van thema’s en contactpersonen (zoals de dienst financiën of de algemene directie)

Beheer van leveranciersrelaties

Als u een SRM hebt binnen uw aankoopoplossing, kan u bovenop deze algemene voordelen:

  • Informatie over leveranciers verzamelen en bundelen om risico’s en incidenten te vermijden
  • Kalender beheren van leverancierscontracten met waarschuwingen voor vervaldata
  • Toezicht houden op de kwaliteit van leveranciers in geval van niet-nakoming van afspraken

Artificiële intelligentie: een voordeel voor aankopers?

AI bevordert de opkomst van Procurement 4.0 wat staat voor intelligente en voorspelbare aankopen. Aankopers zijn sneller, reactiever en performanter door deze intelligente technologie te gebruiken. Een leverancier kiezen, een bestelling doorgeven of een contract ondertekenen, gebeurt in enkele dagen in plaats van enkele maanden.

Met AI worden operationele taken steeds verder geautomatiseerd, waardoor de nood aan middelen daalt en u dus kan besparen op de ingezette middelen.

Artificiële intelligentie is een echte kans voor aankopers. Ze zorgt ervoor dat de aankoopdienst meer dan ooit uitgroeit tot een hefboom voor innovatie. Bovendien is AI aanwezig in het aankoopproces van begin tot eind en maakt ze het dus mogelijk om tal van omslachtige taken te automatiseren.

Toegang tot digitalisering wordt dus essentieel. Daarom raden we u aan om de voorkeur te geven aan oplossingen die makkelijk te hanteren zijn en te implementeren.

Ordiges heeft een modulaire en aanpasbare oplossing ontwikkeld naargelang uw behoeften. Dankzij de geavanceerde technologie, kan onze software Ask&Go complexe processen voor u automatiseren in een korte tijdsperiode. Het Ask&Go One pakket baseert zich op een specifieke methode om u een snelle implementatie te garanderen in een maximale termijn van 8 tot 12 weken.

Als u uw concrete behoeften wil bespreken en wil zien hoe een aankoopprogramma gebaseerd op Artificiële Intelligentie u kan helpen, neem dan zeker contact met ons op.