Innovatie is een reëel strategisch belang voor ondernemingen. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën, processen, producten en diensten creëert immers waarde. Innovatie overschrijdt vandaag evenwel het interne kader van de onderneming en groeit vaak uit tot co-innovatie. Hierbij wordt een beroep gedaan op externe betrokkenen bij de onderneming: sectorgenoten, klanten, maar ook leveranciers.

 

Waarom innoveren en leveranciers hierbij betrekken?  

Innovatie vormt voor bedrijven een onmiskenbare hefboom voor hun concurrentievermogen op de markt. Samenwerken met leveranciers rond innovatie kan hen een differentiatievoordeel bieden dat leidt tot het verkrijgen van een groter marktaandeel. Ook zijn kostenverminderingen mogelijk als gevolg van procesverbeteringen. En, last but not least: zonder innovatie door technologie is de digitale transformatie van een onderneming zo goed als onhaalbaar.

Waarom zijn ondanks de talrijke voordelen sommige bedrijven dan toch nog terughoudend om werkelijk de stap te zetten naar innovatie?

 

Hinderpalen voor innovatie

De belangrijkste barrière voor innovatie is dat ze nog vaak wordt beschouwd als het nemen van een risico. Bedrijven en verantwoordelijken vrezen innovatie omdat ze er niet altijd op voorbereid zijn en haar bijgevolg als een potentieel gevaar zien.

Ook een gebrek aan kennis van het belang van innovatie voor een onderneming speelt een rol. Niet alle managementteams besteden hier voldoende aandacht aan.

Ten slotte kan ook de afwezigheid van een samenwerkingscultuur in een onderneming elke poging tot innovatie vertragen, net omdat dergelijke projecten een nauwe interactie vergen tussen alle medewerkers.

 

De rol van de aankoopafdeling in het samenwerken met leveranciers rond innovatie

De aankoopafdeling bezit de sleutel om een succesvolle samenwerking met leveranciers op te zetten rond innovatie. In de praktijk blijkt evenwel dat aankoopmedewerkers in dit verband helaas nog veel te weinig worden omkaderd.

Om het project te laten slagen, moeten aankopers immers een dubbele rol spelen: die van  beheerder van de relatie met de leverancier enerzijds, die van de projectleider van innovatie rond aankopen anderzijds. Vanuit die laatste rol moet de volledige aankoopafdeling de samenwerking stimuleren tussen alle deelnemers aan het innovatieproject: de leveranciers, de eigen afdeling, het R&D-team, marketing, directie, enzovoort.

Innovatieprojecten met leveranciers moeten in dit opzicht aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Aankopers moeten beschikken over technologische tools voor samenwerking en voor sourcing
  • Samenwerkingsovereenkomsten met leveranciers moeten duidelijk worden opgesteld wat betreft aard, doelstellingen en budgettaire verdeling van het project.

Contractuele beperkingen kunnen worden bepaald, maar best zo evenwichtig mogelijk om de innovatie niet af te remmen.

  • De aankoopafdeling moet kunnen terugvallen op een risico-analyse die waakt over de afhankelijkheid van de onderneming ten opzichte van de leverancier. In dat verband gebeurt ook liefst een monitoring van de voortgang van de prestaties.

Innovatie is van levensbelang voor ondernemingen maar vormt een uitdaging voor velen van hen. Om innovatie werkelijk een kans te geven, komt het erop aan dat de onderneming haar angsten opzij kan zetten dankzij een goede omkadering en voorbereiding. Leveranciers kunnen eveneens bijdragen aan innovatie. Indien de aankoopafdeling hierbij het voortouw neemt als projectleider, dan creërt dit een reële toegevoegde waarde voor de onderneming.

 

Door Jonathan De Donder