De opmars van de digitale technologie verandert het gedrag en de gewoonten van consumenten in alle sectoren, inclusief die van de sociale huisvesting. Waar in de privésector digitalisering een noodzaak is om concurrerend te zijn, moeten overheidsinstellingen eveneens de digitale weg inslaan indien ze nog aan de verwachtingen van de burger willen voldoen. Naast het aanbieden van een betere gebruikerservaring vormt de omschakeling een kans om de interne werking en processen van de overheid te moderniseren. In wat volgt gaan we na waarom ook sociale huisvestingsmaatschappijen deze digitalisering moeten integreren in de relatie met hun huurders.

Digitalisering: de houding van sociale huurders en huisvestingsmaatschappijen

In 2016 beschikte meer dan 85% van de Belgische bevolking over een internetverbinding, dit op verschillende dragers en op elk moment van de dag.

Consumenten zoeken, vinden en interageren steeds meer zelf als gevolg van de digitalisering.

Ook de verwachtingen van huurders drijven mee op de golven van de digitale stroom, dit onder invloed van andere activiteitssectoren zoals de financiële sector en het thuisbankieren. Sociale huurders wensen meer autonomie in het beheer van hun woning, een begrijpelijk overzicht van hun situatie (huur, lasten, toelagen, verbruik, …) evenals een betere interactie met hun verhuurder.

Meedenkende sociale huisvestingsmaatschappijen die begaan zijn met deze evolutie, weten dat een digitalisering van de relaties met huurders ook potentieel biedt voor de eigen organisatie in de vorm van hogere productiviteit en een betere kostenbeheersing. Ergens is het dan ook verrassend dat nog maar weinig maatschappijen deze digitalisering werkelijk hebben ingezet.

Voordelen van de digitalisering van de relatie tussen huurders en sociale huisvestingsmaatschappijen

Meer efficiëntie

Digitalisering leidt in de eerste plaats tot een veel efficiëntere aanwending van informatie, wat volgende voordelen biedt:

• Optimalisering van processen
• Globaal overzicht van elk dossier voor alle beheerders
• Betere behandeling van informatie door realtime uitwisseling tussen alle actoren die betrokken zijn bij een taak of probleem
• Kortere verwerkingstijd en hogere reactiviteit door de huisvestingsmaatschappij dankzij een betere informatiedoorstroming
• Volledige traceerbaarheid
• Daling van de beheerskosten

Betere kwaliteit van diensten

Een ander voordeel van de digitalisering is de directe impact op de kwaliteit van diensten en zo ook op de tevredenheid van de huurders

• Helder en toegankelijk overzicht van de kerngegevens van de huurwoning en de gezinssituatie
• Betere gebruikservaring die de nadruk legt op de interactie en de informatieuitwisseling met de huisvestingsmaatschappij: indienen van aanvragen, raadplegen van berichten, invullen van formulieren, … dit alles in een beveiligde persoonlijke zone.

Ecologisch beheer

In functie van het toepassingsdomein evenals de mate waarin ze wordt doorgetrokken, heeft digitalisering ook gunstige gevolgen voor het milieu. Het behoeft weinig betoog dat sociale huisvestingsmaatschappijen die digitaliseren automatisch ook minder papier zullen verbruiken en dus bijdragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot.

Hoe de digitalisering benaderen en inzetten?

De sector van de sociale huisvesting staat zowel in België als in Europa voor heel wat complexe ontwikkelingen en uitdagingen. De opmars van de digitalisering doorbreekt immers de traditionele logica inzake de werking van sociale huisvestingsmaatschappijen. Toch is het mogelijk om de digitale omwenteling met vertrouwen in te zetten indien ze volgens onderstaande principes wordt benaderd:
• Met oog voor de gewoonten, behoeften en opportuniteiten van zowel huurders als huisvestingsmaatschappijen
• Met de betrokkenheid van alle interne medewerkers
• Met de verstandige en strategische ondersteuning van een digitale softwareoplossing

In dit artikel werd duidelijk dat, onder impuls van de wijzigende gewoonten van consumenten, de digitale omwenteling in steeds meer sectoren van onze samenleving doordringt. Om aan de verwachtingen van huurders te blijven voldoen, moeten ook sociale huisvestingsmaatschappijen inzetten op een digitalisering van hun diensten. Tegelijk zijn hier talrijke voordelen voor hun eigen werking aan verbonden.
Tot slot nog een belangrijke nuance. Ook in een digitale wereld blijft fysieke menselijke ontmoeting essentieel in de interactie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappij. De juiste inzet van digitalisering streeft hierbij dus naar het aanbieden van toegevoegde waarde voor de sector.
Ordiges zet een nieuwe stap in de relatie tussen huurder en verhuurder. Als een project van co-innovatie ontwikkelt het in nauwe samenwerking met een reeks sociale huisvestingsmaatschappijen een splinternieuw digitaal portaal. Deze softwareoplossing is dankzij de volledig responsieve technologie altijd en overal makkelijk te gebruiken op pc, tablet en smartphone, dit met het oog op een optimalisering van de uitwisselingen tussen huurders en sociale huisvestingsmaatschappij.

Meer weten? Contacteer ons!

geschreven door Claire Collin, Marketing Officer

en Jonathan De Donder , Translator