Meer en meer organisaties en bedrijven willen verantwoordelijker omgaan met overheidsopdrachten. Dit kan niet zonder een goed MVO-beheer.

MVO binnen overheidsaankopen en leveranciersrelaties

de Europese Commissie definieert MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen als “Een concept waarbij bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken”. Bedrijven die voor een MVO-aanpak kiezen, maken deel uit van een proces van duurzame ontwikkeling, d.w.z. dat zij beslissingen moeten nemen met respect voor het milieu, de werknemers en ook de klanten.

Binnen de leveranciersrelatie wordt MVO steeds belangrijker. Het is zelfs zo dat het de aankoopsector meer en meer binnendringt. De keuze voor verantwoorde overheidsaankopen is essentieel voor sociale, ecologische maar ook economische redenen. In België heeft de Waalse regering in de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 de lokale overheden uitgenodigd om het charter voor verantwoorde overheidsopdrachten aan te nemen. Dit moedigt een ecologisch verantwoord beleid aan. Door het aan te nemen toont men zijn inzet voor deze verantwoorde aanpak van overheidsaankopen aan.

Verantwoorde overheidsaankopen betekent in de eerste plaats kiezen voor een verantwoordelijke leverancier.

Uw eigen verantwoorde leveranciersnetwerk ontwikkelen

Om uw verantwoorde leveranciersnetwerk te ontwikkelen, is het belangrijk een correcte leverancier te kiezen. Een goede keuze maakt u door criteria die u vooraf zorgvuldig hebt vastgesteld en een leveranciersbeoordeling bij te houden, zowel wat productkwaliteit als ethiek betreft

Essentiële criteria om de juiste leverancier te kiezen

Zoals we zojuist hebben gezien, is het dus van essentieel belang dat men zich met goede partners omringt. Dit om het beleid inzake sociale verantwoordelijkheid te versterken. Hoe? Door bedrijven te identificeren die uw waarden delen. Om uw eigen netwerk te creëren, is het belangrijk de praktijken van uw potentiële leveranciers te leren kennen alvorens een beslissing te nemen. Hoe kiest u een goede leverancier? Meerdere criteria tonen de MVO-inzet van een leverancier.

  • De milieu-impact meten van activiteiten van de leverancier: het is mogelijk na te gaan of het bedrijf zijn activiteit op een verantwoorde manier uitoefent. Bijvoorbeeld door producten met een milieukeurmerk te verkopen, door op verantwoorde wijze met afval om te gaan, door zijn uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken, of door zijn energie-efficiëntie te meten.
  • ISO-normen waaronder ISO 14000, maken het eenvoudiger om de vermindering van de milieu-impact te controleren en te garanderen. Zo bent u zeker dat u de juiste leverancier kiest. Andere kwaliteitsreferenties (certificatie, labels, charters) komen hier zeker van pas.
  • Inclusie en diversiteit zeggen veel over de waarden van een bedrijf. Zo komt u te weten hoe het staat met: de gendergelijkheid binnen het bedrijf, de integratie van mindervaliden, of er sprake is van discriminatie, en de opleiding en toegang tot werk voor jongeren.
  • Het welzijn van medewerkers is ook een belangrijk vorm van sociale verantwoordelijkheid. Als de werknemer centraal staat het bedrijf, zal de productiviteit ook hoger zijn. Een bedrijf dat de mensenrechten niet respecteert herkent u gemakkelijk door de keuze van hun onderaannemers bijvoorbeeld (social dumping) of door geografische implicaties (kinderarbeid?).

Kortom, de communicatie van een onderneming moet zo transparant mogelijk zijn. Zo vindt u deze informatie snel en kan u zelf oordelen of de leverancier uw waarden al dan niet waarden deelt

Verwaarloos echter de andere criteria, zoals de economische situatie van de leverancier, de prijs, de betalingsvoorwaarden, de klantendienst… niet In geen geval mag een criterium verwaarloosd worden. MVO gaat hand in hand met de economische prestaties van een onderneming.

Het is ook belangrijk de reputatie van de leverancier op te volgen, want die weerspiegelt de kwaliteit van zijn producten. Respect voor levertermijnen, reactiviteit… Dit laat toe het minste probleem vroeg op te sporen. Het is dus van essentieel belang om de leveranciers te evalueren.

kwaliteit en ethiek van een leverancier beoordelen (MVO)

De follow-up en evaluatie van leveranciers zijn belangrijke acties die correct genomen moeten worden. Hoe? Door dashboards te maken die een follow-up garanderen. Zo stelt u ook vast of de gekozen leveranciers aan uw eisen, noden en waarden voldoen.

Uw leveranciers mogen geen risico voor uw bedrijf vormen, daarom is een analyse nodig.. Dit kan door middel van eenvoudige beoordelingen of door een meer uitgebreide scoremethode waarbij rekening wordt gehouden met verschillende criteria die u belangrijk vindt.

Bovendien kan deze evaluatie de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Hierdoor garandeert u niet alleen economische winst maar behoudt u ook uw imago. Zij wordt uitgevoerd gedurende het hele project (als referentie naar de leverancier, tijdens een aanbesteding, wanneer een afwijking wordt ontdekt)… Deze kan dus ook in een vroeg stadium worden gebruikt om na te gaan of de leverancier aan uw behoeften en waarden kan voldoen. De evaluatie is ook belangrijk voor de performantie van het bedrijf / de organisatie.

Bij Ordiges integreren onze toepassingen Ask&Go en LiaWeb een SRM-tool (Security Risk Management). Hiermee kan u uw leveranciers te identificeren, opvolgen en evalueren. Tegelijk garandeert u de kwaliteit van de dienstverlening binnen uw bedrijf.

 

Artikel geschreven door Gabrièle Hournadet en Tim Thollebeek