In een steeds meer concurrerende economische omgeving is het voor bedrijven van vitaal belang om hun productiviteit te optimaliseren en zo in de race te blijven tegen de concurrentie. Het beheer van aankopen is cruciaal in het behalen van deze doelstellingen en kan de productiviteit met 19% verhogen, maar wat is nu de juiste methode om dit te bereiken?

De voordelen van een goed aankoopbeheer

  • Toename van 21% inzake de visibiliteit van uitgaven
  • Delen van informatie
  • Harmonisatie van het aankoopproces
  • Een ROI in minder dan 6 maanden
  • 50 % van het personeel kan zich nu meer bezighouden met de echte kerntaken.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • Voordelen van een geïntegreerd en gecontroleerd beheer van aankopen

Gezien de complexe behoeften moet een aankoper kunnen omgaan met een veelvoud aan taken. Maar jammer genoeg resulteert deze situatie soms in een falende organisatie en onnodige kosten. Studies tonen aan dat in dergelijke gevallen een geïntegreerde beheersoplossing van de aankopen kan leiden tot een kostenbesparing van 60%.

Bij complexe en belangrijke aankopen wordt het beheer hiervan zeer belangrijk. Het gebruik van geïntegreerde beheerssoftware laat toe 50 tot 60 % van de kansen op kortingen bij leveranciersbestellingen te benutten, wat kan resulteren in meer winst voor de onderneming. Daarnaast draagt het bij tot het naleven van termijnen en een vermindering van 25 % inzake te laat betaalde facturen. De behandeling van een aankoop zal zo tot 3 maal toe efficiënter verlopen.

Een solide basis voor verantwoord ondernemen

Een goede beheersing van aankopen gaat samen met een MVO-visie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) omdat die aanzet tot verantwoordelijke aankopen en de daarbijhorende positieve impact:

Sociale impact: eerbiediging van de rechten van werknemers alsook een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Discriminatie tussen medewerkers wordt verminderd door middel van automatisering van facturen, met als gevolg een betere budgettaire controle en zichtbaarheid van de individuele uitgaven.
Impact voor de omgeving: dematerialisatie veroorzaakt een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk en is de uitgelezen manier ter bestrijding van afval.
Economische impact: een goede bedrijfsaanpak vloeit ook voort uit een goede relatie met leveranciers. Dit zijn essentiële partners van een onderneming met wie het van belang is om nauw en op lange termijn samen te werken, op basis van eerlijke en transparante transacties.
Om de concurrentiestrijd te kunnen aangaan, is het dus nodig over de juiste middelen te beschikken. Goede leveranciersrelaties, een gestructureerde organisatie en een verantwoordelijke kijk op de zaken, het zijn onmisbare troeven die worden mogelijk gemaakt door een geïntegreerd aankoopheer.

Ontdek onze oplossing Ask&GO