De regering heeft een reeks maatregelen genomen om de deelname van KMO’s aan overheidsopdrachten een impuls te geven. Onlangs werd op federaal niveau een charter goedgekeurd om de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten te bevorderen. De Belgische regering wil dit proces versnellen door het toepassingsgebied van het charter op termijn niet alleen federaal te houden maar ook  door te trekken naar alle niveaus van de Belgische overheid.

 

CHARTER ‘TOEGANG VAN KMO’S TOT OVERHEIDSOPDRACHTEN’